Stenar

Det finns väldigt många olika sorters ädelstenar men få av dem är regelbundet representerade i smycken. Detta har sina orsaker. Dels gör många säljare det lätt för sig genom att inte presentera alltför många alternativ men framför allt handlar det om de tre främsta kriterierna för vad som gör en sten åtråvärd; skönhet, sällsynthet och hållbarhet. Ta en stund och fundera på dessa tre kriterium så förstår du snart att en sten kan inte avvara alltför mycket av någon av dem.
De stenar som enligt de flesta kommer högst på alla tre punkter är diamant, rubin och safir och de är därför de vanligaste. Ett stort undantag är dock smaragden som har en grön färg som gröna safirer inte kan matcha. Smaragder är oftast ganska sköra stenar men de kan alltså kompensera för sin brist i hållbarhet, med sällsynthet och skönhet och nämns därför ofta tillsammans med de tre ovannämnda.

Jag ska redogöra för de viktigaste stenarna men använder några termer som kan vara värda att förklaras först;

Färg: Stenens utseende helt enkelt.

Hållbarhet: Stenars hårdhet mäts på en skala från 1-10 där 10 är hårdast men bara för att en sten har hög hårdhet betyder det inte alltid att den är hållbar i alla lägen. En sten kan var mer eller mindre benägen att spricka eller tappa skärvor och den kan också vara olika tålig mot värme. Tåligheten mot värme är sällan relevant för kunden men har stor betydelse för en smed eller juvelerare i händelse av ett reparationsärende.

Alternativ: Liknande stenar och vilka skillnader som är viktigast att känna till.

Diamanter

Klarhet
Diamanters värde påverkas mer än de flesta andra stenar av deras klarhet, dvs renhet från prickar, streck, dimmighet mm. Sådant som stör renheten kallas för ”inneslutningar” eller på engelska ”inclusions”. Det finns lite olika skalor för hur diamanters klarhet mäts och den vanligaste i Sverige ser ut på följande vis:
FL ”FlawLess”
IF ”Inclusion Free”
VVS ”Very Very Small (inclusions)”
VS ”Very Small (inclusions)”
SI ”Small Inclusions”
P ”Pique”

FL betyder att diamanten är helt fri från inneslutningar och ytfel, den är helt enkelt perfekt.
P betyder att diamanten har inneslutningar som är synliga för ögat även utan lupp.

Färg
Diamanter är ju främst kända som vita stenar men finns även i andra färger. De vita diamanternas färg mäts enligt följande skala:
River – Perfekt
Top Wesselton – sällsynt vit
Wesselton – vit
Top Chrystal – mycket lätt tonad
Chrystal – lätt tonad
Top Cape – tonad
Cape – gulaktig

Färgade diamanter
Det mesta av all diamant som bryts är opakt och svart eller brunt. Endast en liten mängd håller så kallad juvelskvalitet och slipas för att sättas in i smycken. Resten krossas och används som slipmedel för att tex slipa diamanter. En mycket liten del av de diamanter som slipas har dock färger. De flesta av dessa är bruna eller gula och betingar oftast inte någon alltför nämnvärd statusskillnad men ett mycket litet antal har andra färger och dessa anses extremt exklusiva. Bland dessa finns gröna, blåa, rosa, lila och röda.

Man har även kommit på olika sätt att färga diamanter för att få önskad kulör. Dessa stenar får mycket intensiva färger och kostar oftast ungefär som vanliga diamanter.

Hållbarhet: 10. Diamanter tål i stort sett all nötning men kan spricka av stötar. De tål ganska mycket värme vilket ger smeden stora möjligheter att göra ingrepp runt infattade stenar.

Alternativ: Vita safirer. Prisskillnaden är mycket stor – särskilt när man går upp i storlek. Nackdelen är att ljusbrytningen ligger långt under diamanterna och stenens lyster påverkas därför mer av smuts. Smycken med vita safirer bör rengöras ganska ofta.

Safir – rubin – korund
Rubin och safir är egentligen samma sten; korund. Beroende på vad korunden ”förorenas” med så får den olika färger. Har den inga föroreningar är den vit. De som blir röda kallas rubiner och alla andra – även de vita – kallas safirer.

Färg: alla

Hållbarhet: 9. Precis som diamanterna är de INTE oförstörbara men de tål förhållandevis mycket av både stötar, nötning och värme.

Alternativ: Eftersom korund finns i alla färger så är de flesta andra stenar möjliga alternativ. Det man gör avkall på är hållbarheten och inte sällan skrytfaktorn.

Nedan följer en lista över sådant som med tiden kommer att tas upp här:

Smaragd

Opal

Granat

Turmalin

Zirkon

Spinell

Syntetiska stenar

Övriga stenar

Pärlor

Korall

Slipning

Fattning

Konfliktstenar/blodsdiamanter